menu

FAQ

Na czym polega odtrucie alkoholowe?

Upraszczając, klientowi podaje się kroplówkę zawierającą płyny infuzyjne oraz leki, które lekarz dobiera indywidualnie do potrzeb pacjenta. Dodatkowo udzielane są informacje na temat kontynuacji leczenia, a także przepisywane są leki do przyjmowania w kolejnych dniach po zakończeniu odtruwania.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do przeprowadzenia odtrucia alkoholowego?

Tak, przede wszystkim jest to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Zawsze przed poddaniem się odtruwania lekarz przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem, a następnie na podstawie uzyskanych informacji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu na detoksykację.

Ile trwa odtruwanie alkoholowe?

Lekkie zatrucie alkoholowe możliwe jest do wyleczenia w domu, natomiast cięższe przypadki zaleca się odtruwać w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, np. ośrodkach leczenia uzależnień lub w szpitalach. Przy jednorazowej zbyt dużej ilości spożytego alkoholu objawy silnego kaca zazwyczaj trwają stosunkowo krótko, ustępując po około jednym lub dwóch dniach. Obserwuje się wtedy: wymioty, ból głowy i mięśni, nudności, nadwrażliwość sensoryczną, zaburzenia koncentracji, ogólne osłabienie. Znacznie bardziej groźne jest zatrucie alkoholowe spowodowane stałym i nadmiernym spożywaniem napojów procentowych, wywołany ciągami alkoholowymi. W takim przypadku konieczna jest specjalistyczna pomoc lekarska. Czas trwania odtrucia uzależniony jest wtedy od wielu czynników, takich jak ogólna kondycja psychofizyczna organizmu, stan zdrowia, uwarunkowania indywidualne, choroby przewlekłe, częstotliwość występowania zatruć alkoholowych.

Czym jest detoks?

Detoksykacja alkoholowa, inaczej zwany detoks, to pierwszy etap świadomego leczenia choroby alkoholowej. Jest on przeprowadzany pod kontrolą lekarza podczas okresu odstawienia alkoholu. W tym czasie pacjentowi podawane są leki, woda, witaminy oraz składniki mineralne, w celu kontroli objawów abstynencyjnych. Po zakończeniu detoksu osoba uzależniona otrzymuje informacje na temat dalszych możliwości terapii uzależnienia.

Co jeśli Pacjent nie wyraża zgody na przeprowadzenie odtrucia alkoholowego?

Odtrucie alkoholowe jest czynnością medyczną – aby ją przeprowadzić Pacjent musi mieć świadomość sytuacji oraz wyrazić zgodę. W momencie kiedy pomoc wzywana jest przez najbliższe osoby alkoholika, wówczas staramy się przekonać go do podjęcia tej formy leczenia. Jeżeli mimo to, dana osoba odmawia, wówczas jedynie możemy udzielić informacji na temat dalszego postępowania, zalecić leki oraz wskazać placówki, które zajmują się leczeniem uzależnień.

Jakie są objawy zespołu abstynencyjnego?

Do najczęściej występujących zalicza się:

 • Nudności
 • Wymioty
 • Nadmierną potliwość
 • Drgawki
 • Stany lękowe
 • Omamy i urojenia

Występowanie objawów warunkują indywidualne możliwości organizmu, tak samo jak stopień ich nasilenia.

Czy są różne metody odtrucia alkoholowego?

Nie, nie ma różnych metod odtruwania alkoholowego. Przebieg detoksykacji, jak i skład podawanych pacjentom kroplówek jest uwarunkowany przez aktualnie obowiązującą wiedzę medyczną.

Jakie są cele odtrucia alkoholowego?

Do najważniejszych celów odtruwania alkoholowego zalicza się:

 • Poprawa ogólnego stanu psychicznego i fizycznego,
 • Usunięcie toksyn z organizmu,
 • Uzupełnienie niedoborów witamin, soli mineralnych i elektrolitów,
 • Nawodnienie organizmu,
 • Przygotowanie Pacjenta do dalszych form leczenia uzależnień.