menu

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław

Terapia uzależnień jest jedną ze skutecznych form radzenia sobie z rozmaitymi uzależnieniami. Uzależnienie definiuje się jako utratę kontroli nad piciem, braniem substancji psychoaktywnych lub też hazardem albo innymi czynnościami oraz niemożność zerwania z nałogiem nawet pomimo jego negatywnych konsekwencji.

Konsekwencje te nie są widoczne dla osoby uzależnionej, ale widzą je jej bliscy i przyjaciele, którzy odczuwają rozpacz, uczucie rozczarowania i są bezradność i często nieskutecznie próbują odwieść ją od nałogu. Osoba uzależniona usilnie broni się przed konsekwencjami. Narastają spory i nieporozumienia, co prowadzi do tego, że osoba uzależniona sięga po narkotyki, alkohol lub inne formy uzależnień, które ją relaksują. Choroba alkoholowa postępuje, a konflikty stają się coraz bardziej intensywne, przez co wszystkim jest trudniej. W takiej sytuacji warto postawić na leczenie uzależnień w zamkniętej placówce, ponieważ takie formy terapii są najskuteczniejsze jeżeli chodzi o efekty.

Leczenie alkoholizmu – cele terapii alkoholowej

Naszym celem jest przekazanie rzetelnych informacji na temat uzależnienia i terapii uzależnień, a także możliwych problemów, które mogą pojawić się podczas wychodzenia z choroby alkoholowej. Uczymy pacjentów samokontroli i dopingujemy ich aby byli odpowiednio zmotywowani podczas terapii, a także po opuszczeniu Ośrodka.

Terapia uzależnień pomaga uniknąć picia, a także brania narkotyków i innych uzależniających zachowań. Odwyk alkoholowy i odwyk narkotykowy pomaga także uniknąć ewentualnych nawrotów choroby. Pomagamy również bliskim osób uzależnionych zrozumieć czym jest uzależnienie i uczymy ich, jak mogą pomagać innym, a także na tym polega istota terapii uzależnień. Terapia uzależnień w zamkniętym Ośrodku Leczenia Uzależnień może być pomocna zarówno dla Ciebie, jak i Twoich bliskich. Oferujemy Ci wszechstronną fachową pomoc: rady, terapię indywidualną i grupową, terapię rodzinną, terapię współuzależnienia oraz porady jak powinno się reagować w sytuacjach kryzysowych, np. podczas chęci powrotu do nałogu alkoholowego.

Ośrodek Leczenia Uzależnień – terapia stacjonarna, dlaczego warto?

Terapia stacjonarna jest często postrzegana jako wstęp do życia w całkowitej trzeźwości. Daje ona możliwość walki z uzależnieniem w sprzyjających warunkach, bez czynników prowokujących, które w znaczny sposób utrudniają lub nawet uniemożliwiają utrzymanie całkowitej abstynencji. Terapia zamknięta oferuje uczestnikom wszystkie narzędzia potrzebne do utrzymania abstynencji nawet po powrocie do domu i do normalnego życia jakie wiedli przed wpadnięciem w uzależnienie. Dla wielu osób uzależnionych długotrwała abstynencja i narzędzia, które pozwalają im utrzymać abstynencję, niezależnie od mechanizmów wyzwalających, są szansą na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i świadome podejmowanie decyzji o tym, jak walczyć z nałogiem. Mogą też nauczyć się żyć z tym nałogiem w sposób, który nie będzie miał negatywnego wpływu na rodzinę, pracę i zdrowie. Pozytywny wynik leczenia stacjonarnego nie oznacza, że pacjent wyzdrowiał. Uzależnienie to nieuleczalna choroba trwająca całe życie, która wymaga nauczenia się, jak z nią żyć. Osoby, które pomyślnie ukończyły terapię stacjonarną, są zachęcane i wspierane, aby kontynuować pracę terapeutyczną w ramach terapii ambulatoryjnej. Obejmuje to indywidualne lub grupowe spotkania z terapeutą. Po przejściu wszystkich etapów terapii – uzależniony może wrócić do normalnego życia, gdyż wtedy jest w pełni przygotowany do życia w trzeźwości poza Ośrodkiem.

Leczenie alkoholizmu – jak rozpoznać, że to już uzależnienie?

Zdarzają się sytuacje, w których zaczynamy się zastanawiać czy aby nie dosięgło nas uzależnienie od alkoholu? Aby przybliżyć temat uzależnienia i jego symptomów, polecamy zapoznać się z listą przykładowych objawów początkowego etapu alkoholizmu:

 • głód alkoholowy (osoba uzależniona odczuwa bardzo mocne pragnienie spożywania trunków wysokoprocentowych),
 • regularne, często codziennie nadmierne spożywanie alkoholu,
 • zaniedbywanie rodziny, znajomych. Utrata zainteresowań i hobby na rzecz spożywania piwa, wina lub też wódki,
 • ciągłe szukanie okazji do napicia się,
 • Alkoholowy Zespół Abstynencyjny – oznacza nieprzyjemne objawy, podczas gdy osoba uzależniona zdecyduje się ograniczyć lub też przestać całkowicie spożywać alkohol,
 • picie w samotności lub też w ukryciu,
 • tzw. „klinowanie” kaca – na drugi dzień po imprezie alkoholowej, w celu zniwelowania objawów zatrucia alkoholowego, osoba uzależniona spożywa ponownie trunki wysokoprocentowe,
 • szukanie ucieczki od problemów, relaksowanie się i odstresowanie z pomocą dużych ilości alkoholu.

Terapia uzależnień – co obejmuje nasz program leczenia w naszym Ośrodku?

 • Autodiagnozę i rozpoznanie uzależnienia właściwego - opisanie przez pacjenta objawów nałogu,
 • Identyfikację z uzależnieniem i ewentualnymi stratami, która wyniknęły z picia alkoholu, lub też brania narkotyków,
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z silną potrzebą picia alkoholu lub innymi nałogami,
 • Nauka radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi zagrażającymi abstynencji i zapobiegania im.
 • Dostrzeganie i umiejętne wykorzystywanie psychologicznych mechanizmów obronnych.
 • Ćwiczenia niwelujące bezsilność w obliczu brania narkotyków czy też nadużywania alkoholu,
 • Intensywnie trenujemy i wzmacniamy asertywne zachowania abstynenckie (TAZA),
 • Nauczenie się, jak rozpoznawać oznaki powrotu do nałogu i jak im zapobiegać.

Podczas kompleksowej terapii alkoholowej uczymy:

 • Jak pomóc osobie chorej na alkoholizm dostrzec, że ma problem z uzależnieniem?
 • Jak pomóc alkoholikowi w podjęciu decyzji o kompleksowym leczeniu alkoholizmu?
 • Nowego postrzegania nałogu jako choroby rodzinnej oraz całkowicie nowych postaw i zachowań wobec osób chorych na alkoholizm.
 • Jak przezwyciężyć problemy emocjonalne, które wynikają z przystosowania się do patologicznej (lub chorej) sytuacji.
 • Możliwa jest terapia indywidualna i grupowa. Dostosowujemy ją do Twoich indywidualnych potrzeb. Wiemy, że każdy z Was przychodzi do nas z zupełnie inną historią uzależnienia.

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień – terapia współuzależnienia

W naszej placówce oferowana jest także terapia współuzależnienia i DDA. Jako specjaliści w dziedzinie terapii uzależnień traktujemy tą terapię jako skuteczny sposób na pomoc bliskim pacjenta w przystosowaniu się do długotrwałych sytuacji stresowych spowodowanych destrukcyjnym zachowaniem osoby chorej na alkoholizm. Otaczamy również potrzebną opieką rodzinę i najbliższych uzależnionego pacjenta. Pomagamy także po wyjściu osoby uzależnionej z Ośrodka. Z naszą pomocą skutecznie pozbędą się Państwo chęci picia alkoholu lub też zażywania różnych substancji psychoaktywnych.

Terapia uzależnień czy metody farmakologiczne?
Co wykazuje się większą skutecznością

W naszej placówce oferowana jest także terapia współuzależnienia i DDA. Jako specjaliści w dziedzinie terapii uzależnień traktujemy tą terapię jako skuteczny sposób na pomoc bliskim pacjenta w przystosowaniu się do długotrwałych sytuacji stresowych spowodowanych destrukcyjnym zachowaniem osoby chorej na alkoholizm. Otaczamy również potrzebną opieką rodzinę i najbliższych uzależnionego pacjenta. Pomagamy także po wyjściu osoby uzależnionej z Ośrodka. Z naszą pomocą skutecznie pozbędą się Państwo chęci picia alkoholu lub też zażywania różnych substancji psychoaktywnych.