menu

Charakterystyka czynnego alkoholika – pomoc w leczeniu choroby alkoholowej

22 listopada, 2022


Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą, która polega na nadużywaniu alkoholu. Uzależnienie odbywa się na płaszczyźnie somatycznej oraz psychologicznej i tam też ma swoje podłoże. Trunek dla osoby w nałogu ma być formą ucieczki od rzeczywistości środkiem do zaznania komfortu psychicznego oraz fizycznego.

Jest to stan tak mocno wpływają na fizjologię oraz psychikę chorego, że mimo, iż zdaje sobie sprawę z możliwych negatywnych konsekwencji dla zdrowia, to w wciąż czuje przymus spożywanie alkoholu.

Objawy alkoholizmu, czyli typowe zachowania osób w stanie choroby alkoholowej

By mówić o uzależnieniu od alkoholu wystarczy rozpoznać co najmniej trzy z objawów sklasyfikowanych przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych w ciągu jednego roku:            

 • zaniedbywanie własnych zainteresowani oraz ośrodków przyjemności, z których cieszył się chory, zanim zaczął nadużywać alkoholu.
 • silny głód alkoholowy – ogromny przymus wypicia alkoholu
 • wystąpienie alkoholowego zespołu abstynencyjnego i picie, by zapobiec jego skutkom i dolegliwościom oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego działania
 • problemy z kontrolowaniem ilości spożytego alkoholu oraz upośledzona zdolność identyfikacji rozpoczęcia picia oraz jego zakończenia
 • spożywanie alkoholu mimo świadomości negatywnych konsekwencji zdrowotnych
 • objawy abstynencji, którymi mogą być: wymioty: tachykardia, zaburzenia snu, drażliwość, stany depresyjne, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie źrenic
 • zwiększenie tolerancji na alkohol – potrzeba spożycia większej dawki substancji niż wcześniej dla uzyskania tych samych efektów odurzenia

Jak leczyć alkoholizm skutecznie – wszywka alkoholowa Esperal i psychoterapia

Wszywka alkoholowa Esperal to środek farmaceutyczny firmy Polfa Warszawa S.A., który był produkowany do 2008 roku pod tą właśnie nazwą i powrócił w 2018 pod nazwą Disulfiram WZF. Od tej pory Esperal traktowany jest synonimicznie z pojęciem „wszywka alkoholowa”.

Substancją czynną leku jest disulfiram, który jest całkowicie obojętny dla organizmu, jednak w połączeniu z alkoholem powoduje objawy zatrucia alkoholowego prawie trzydziestokrotnie intensywniejsze od standardowych. Są nimi:

 • przyspieszone bicie serca           
 • zaczerwienienie twarzy         
 • lęk          
 • nudności i wymioty          
 • bóle i zawroty głowy        

Dzieje się tak, ponieważ disulfiram jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej (ADH), co oznacza że hamuje on oddycha podczas metabolizowania się alkoholu. Aby lepiej zrozumieć ten proces należy wiedzieć jak właściwie alkohol rozkłada się w organizmie: 

 1. Etanol rozkłada się do aldegyhu octowego wpływem dehydrogenazy alkoholowej
 2. Następnie rozkłada się do kwasu octowego potworem dehydrogenazy aldehydowej, 
 3. Potem rozkłada się do dwutlenku węgla i wodę i na tym kończy się jego metabolizm 

Disulfiram zatem hamuje dehydrogenazę alkoholową w drugim punkcie, czyli etanol nie może przemienić się do kwasu octowego, co powoduje zwiększenie stężenia aldehydu octowego we krwi, który jest odpowiedzialny za objawy zatrucia alkoholowego. Dlatego są one tak intensywne.                   

Esperal zatem ma być bodźcem w terapii awersyjnej, czyli nie ma hamować głodu alkoholowego, a wywołać niechęć do spożywania samego alkoholu poprzez skojarzenie go z nieprzyjemnymi dolegliwościami. Mimo iż koncept wydaje się być kontrowersyjny, to wykazuje niezwykłą skuteczność i świetnie wspomaga psychoterapię uzależnień. Nie zależy jednak zapominać o tym, że to psychoterapia jest kluczową częścią wychodzenia z alkoholizmu ze względu na to, że podłożem choroby alkoholowej są właśnie problemy natury psychologicznej.

Zrozumienie i umiejętności współistnienia z własnymi emocjami jest kluczowa dla rozwiązania problemu alkoholowego. Konsultacje psychologiczne pozwalają na osiągnięcie tego. Jednak ze względu na płaszczyznę fizjologiczną, w której również oddziałuje alkoholizm, głód alkoholowy może utrudnić utrzymanie stanu w abstynencji, a jest on kluczowy dla prowadzenia psychoterapii. Tutaj właśnie ujawnia się rola Esperalu, który pomaga przez okres prawie 12 miesięcy utrzymać trzeźwość – w taki sposób wspomaga prowadzenie terapii psychologicznej. Z drugiej strony ta pozwala na utrzymanie abstynencji po okresie stosowania leku, dlatego obie te formy leczenia mają obopólne działanie.              

Wpływ alkoholu i na poszczególne obszary życia

Praca i kariera – alkoholizm może, ale nie musi wpływać na jakość pracy –  przeważającej większość jednak wpływa. Nie ma konkretnej branży, w której alkoholizm pojawia się szczególnie często, jednak często w badaniach wyróżnia się następujące grupy: lekarze, artyści, operatorzy maszyn. Mają oni skłonności do przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu, co znacząco wpływa na jakość pracy i może być niebezpieczne dla współpracowników. Dotyczy to w szczególności lekarzy czy operatorów maszyn od których zależy niejako życie drugiego człowieka – istnieje wiele przypadków błędów operatorów maszyn czy pracowników budowy, które skończyły się tragicznie dla obecnych ludzi w otoczeniu.

Rodzina oraz bliscy – w zależności od tego, w jakim środowisku znajduje się chory rodzina i bliscy mogą różnie zareagować. Czasem dochodzi do odrzucenia i wyrzucenia alkoholika z domu oraz pozostawienia go samemu sobie. Jednak często dochodzi do tak zwanego współuzależnienia, w którym alkoholizm wpływa na wszystkich członków rodziny. Wynika on bardzo często z troski oraz chęci utrzymania dobrobytu rodziny. Członkowie rodziny wtedy odczuwają wstyd, lęk, potrzebę równowagi. Odznaczają się wyjątkową opiekuńczością w stosunku do chorego i często zaniedbują własne prace i potrzeby po to, by się nim zająć i nie doprowadzić do tego, by znowu spożywał alkohol. Próbują przejąć kontrolę nad nałogiem ukochanej osoby i wymuszają na niej obietnice do stosowania się abstynencji. Ich życie zostaje podporządkowane uzależnionemu, tak samo jak życie uzależnionego podporządkowane jest alkoholowi.

Zainteresowania i dobra materialne – wraz z postępowaniem alkoholizmu chory coraz mniej przejmuje się własną osobą oraz, co przejawia się tym, że nie przejmują go już potrzeby niezwiązane z alkoholem i własne ciało. Dawne zainteresowania zostają porzucone na rzecz znajdowania środków do kupna trunku oraz ciągłym myśleniu o nim. Substancja zajmuje tak dużą część umysłu chorego, że nie jest on już w stanie dbać o własne otoczenie swoje, rzeczy czy też dom, gdyż zwyczajnie traci nimi zainteresowanie i nie są już środkiem do doznania szczęścia. Przypomina to stany depresyjne, gdy człowiek nie ma siły, by zrobić cokolwiek ku polepszeniu swojego stanu.