menu

Książki, które pomogą Ci wyjść z alkoholizmu

20 czerwca, 2021


W wierze ludowej alkoholizm postrzegany jest jako „choroba duszy”. Podczas walki z chorobą warto poznać historie innych osób uzależnionych, aby dokonać samodzielnej refleksji. Dzięki temu można w pozytywny sposób wpłynąć na postrzeganie swoich przeżyć, a także lepiej zrozumieć własne słabości i mechanizmy działania nałogu.

Anonimowi Alkoholicy i program 12 kroków

Duże znaczenie w wychodzeniu z uzależnienia stanowią grupy samopomocowe, takie jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Powstała ona w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych dwudziestego wieku. W Polsce tego typu spotkania zaczęły funkcjonować dopiero w okresie PRL-u . Grupy AA charakteryzują się słynnym programem „Dwunastu kroków”, który został opracowany przez chrześcijańską oksfordzką grupę Billa Wilsona i Boba Smitha. Jej działania stały się inspiracją dla różnych dzieł poruszających temat choroby alkoholowej.

Alkoholizm, grzech czy choroba

Pierwszym dziełem, zainspirowanym twierdzeniami powyższej grupy jest kultowe w tej chwili już zapiski Wiktora Osiatyńskiego, który opisał swoją drogę do życia w abstynencji. Wydał on książkę pt. „Alkoholizm, grzech czy choroba”, która wzbogaciła wiedzę naukową na temat profilaktyki i leczenia choroby alkoholowej poprzez jego osobiste doświadczenia. Dla polskich czytelników jest ona dostępna od 2005 roku i stanowi refleksję i głos krytyczny polskiej rzeczywistości lat 90.  Autor porusza kwestie szkodliwych stereotypów na temat alkoholików, które oparł na bazie własnych doświadczeń, wyniesionych z pobytu w USA.

Jestem zwycięzcą

Kolejnym dziełem, na które warto zwrócić uwagę jest książka księdza Marka Dziewieckiego, który tak samo, jak Wiktor Osiatyński ma bogate doświadczenie z pracą z osobami cierpiącymi na co dzień z powodu ich uzależnienia. Należy wspomnieć, że dzieło to jest mocno związane z chrześcijańskimi korzeniami ruchu Anonimowych Alkoholików, a także można znaleźć w nim liczne odniesienia do działalności polskiej Wspólnoty świętego Jakuba. Jest to organizacja, która zarówno odnosi się do alkoholizmu, jak do choroby, ale także jej celem jest udzielenie pomocy osobom, które dążą do wyjścia z każdego nałogu, niezależnie od sfer życia ludzkiego, którego ono dotyczy. Książkę tą można śmiało polecić wszystkim osobom wierzącym. Wartość tekstu spod pióra księdza Marka Dziewieckiego stanowi opis dwunastu zasad grup AA, które zostały przeformułowane w sposób podkreślający budowanie od nowa relacji z Bogiem. Można znaleźć w niej praktyczne wskazówki i porady przedstawione w formie duchowych rozważań, mających na celu zmianę stanu człowieka, który postrzegany jest jako niewolnik swojego nałogu tak, aby finalnie stał się tytułowym „zwycięzcą”.

Cztery listy do Pana Boga

Kolejną pozycją wywodzącą się z nurtu chrześcijańskiego jest propozycja Ewy Krzywiec. Opisuje ona problem choroby alkoholowej posługując się przykładem typowej, polskiej rodziny, a także w szczególności podkreśla wpływ dorastania w takiej rodzinie jako niszczący prawidłowy rozwój dziecka. Warto zwrócić uwagę na formę książki. Nie jest to typowy poradnik, lecz utrzymana jest ona w formie prozy. Dzięki takiemu zabiegowi ukazany jest dramat osób borykających się ze współuzależnieniem, które nie potrafią i nie są w stanie wyrwać się spoza niszczącego wpływu osoby uzależnionej, będącej najczęściej osobą najbliższą, np. mężem, partnerem. Propozycja Ewy Krzywiec napisana jest z perspektywy kobiety, dzięki czemu może być inspirującą lekturą dla wszystkich współuzależnionych kobiet, żon, partnerek, które na co dzień zmuszone są żyć obok alkoholika. Ciekawym zabiegiem jest także przedstawienie historii z perspektywy dziecka – jedną z bohaterek jest córka, dokładniej dorosłe już dziecko alkoholika.

Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień

Książka ta jest autorstwa Ewy Woddyło. Skupia się ona na cienkiej granicy między piciem towarzyskim, a wykazywaniem cech typowego uzależnienia. W pozycji tej jest zaznaczone pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi: gdzie jest koniec picia towarzyskiego, a od którego momentu można mówić już o początkach choroby alkoholowej. Autorka podaje, że mimo wieloznaczności, można odnaleźć jedną, pomocną wskazówkę, jaką jest twierdzenie, że jeżeli dana osoba potrzebuje alkoholu, aby stać się osobą bardziej towarzyską i śmiałą, to nie jest to już picie towarzyskie.

Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu

Książka Bohdana Woronowicza Książka Bohdana Woronowicza dedykowana jest wszystkim osobom spotykającym się z problemem alkoholowym, a także z innymi formami uzależnień u bliskich osób, dalszej rodziny, znajomych i przyjaciół. Pozycja ta jest także przydatna osobom zajmującym się uzależnieniami zawodowo. Z tego powodu zachęca się lekarzy, terapeutów, osoby duchowne, służby mundurowe (szczególnie policjantów), psychologów, nauczycieli, a także wszelkich pracodawców do zapoznania się z tą pozycją. Książka ta stanowi zbiór odpowiedzi na pytania odnoszące się do istoty i przebiegu wszelkich uzależnień, wliczając w to alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, hazard, kompulsywne objadanie się, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm, a także uzależnienie od Internetu i komputera. Książka podzielona jest na poszczególne teksty i pytania pomocnicze, których celem jest ułatwienie zorientowania się przez czytelnika, czy ktoś z jego otoczenia (a możliwe, że i on sam) wykazuje wszelkie symptomy rozwijającego się problemu alkoholowego lub cech innego uzależnienia. Dodatkowym atutem tej pozycji jest stosunkowo dogłębne omówienie podstawowych założeń leczenia i terapii uzależnień, a także zawarcie zbioru adresów miejsc, gdzie można uzyskać pomoc, dzięki czemu książka ta może być pomocna podczas wybierania metody i miejsca leczenia.

Alkoholizm jest chorobą

Kolejna publikacja jest dziełem lekarza i terapeuty charakteryzującym się dużym autorytetem w środowisku uzależnień, kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Omówiona zostaje w niej problematyka związana z chorobą alkoholową. Można zapoznać się z koncepcją wieloprzyczynowego powstawania alkoholizmu, najnowszymi sposobami leczniczo-terapeutycznymi, a także sposobem identyfikacji osób w uzależnieniem od alkoholu. Książka została zadedykowana wszystkim tym, który na ten moment jeszcze nie są w stanie określić, czy chcą przestać pić, a także ich bliskim. Pozycja ta polecana jest także osobom na co dzień zajmujących się pomaganiem chorym na alkoholizm, a także tym, którzy chcą lepiej zrozumieć mechanizm działania uzależnienia i osoby uzależnionej.

Krok za krokiem

Książką, jaką można polecić na zakończenie tego tekstu jest pozycja wydana w 2014 roku pod tytułem: „Krok za krokiem. Z alkoholizmem można wygrać”, autorstwa Meszuge – polskiego pisarza i blogera zainteresowanego tematyką alkoholizmu.

Podczas wgłębiania się w tekst okazuje się, że czytelnik ma do czynienia z kilkoma autentycznymi historiami alkoholików, które autor poznał w życiu realnym podczas uczestnictwa w spotkaniach klubu AA, angażując się w realizację programu dwunastu kroków. Jest to jedna z najbardziej aktualnych książek, przedstawiającej obecnie stosowane sposoby pomocy alkoholikom. Z pewnością stanowi bardzo cenne źródło informacji, zarówno dla samych chorych, osób współuzależnionych, a także osób pracujących w zawodzie terapeuty. Co ciekawe, pisana jest w pierwszej osobnie, dzięki czemu jest wyjątkowo poruszająca.

Podsumowanie

Oczywiście powyższa lista to tylko propozycje, na rynku wydawniczym znajduje się wiele innych tytułów, jednak przedstawione propozycje przedstawione w sposób subiektywny można określić jako najbardziej pomocne, stanowiące źródło cennych informacji, wskazówek, rad, a także wsparcia w podjętej walce o trzeźwość.